IHMEOTUS OY:N KANTA-ASIAKKUUSOHJELMAN EHDOT


Näitä sopimusehtoja sovelletaan sopimussuhteeseen, joka on tehty Ihmeotus Oy:n sekä kanta-asiakasohjelmaan liittyvän luonnollisen henkilön (kuluttaja) välillä.

Kanta-asiakasohjelmaan voidaan hyväksyä jäseniksi ainoastaan täysi-ikäisiä, 18 vuotta täyttäneitä luonnollisia henkilöitä. Jäsenyys on aina  henkilökohtainen, mutta saman talouden jäsenet voivat myös hyödyntää etujasi. Yritykset ja muut yhteisöt eivät voi liittyä kanta-asiakasohjelmaan.

Liittyminen kanta-asiakasohjelmaan tapahtuu myymälässä. Myyjä täyttä ä kanta-asiakasrekisteriin asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja postiosoitteen. Kanta-asiakkuutta käytetään jatkossa jollakin näistä tunnisteista, esimerkiksi siis nimellä.

Kanta-asiakkaana voit halutessasi kertoa mitä lemmikkejä perheeseesi kuuluu, jotta voimme kohdentaa juuri sinua kiinnostavia etuja sinun postiisi.

Kanta-asiakkuus  astuu voimaan välittömästi.

Mahdolliset muuttuneet yhteys- ja osoitetiedot on ilmoitettava Ihmeotus Oy:lle kohtuullisen ajan kuluessa, koska ilman ajantasaisia yhteystietoja kanta-asiakkuuden kaikkia hyötyjä ei voida saada käyttöön.

Ihmeotus Oy pidättää oikeuden hylätä kanta-asiakkuuden. Ihmeotus Oy pidättää oikeuden irtisanoa kanta-asiakkuus sääntörikkomuksen, väärinkäytöksen tai hyvän tavan vastaisen toiminnan vuoksi päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Kanta-asiakas voi irtisanoa kanta-asiakkuutensa päättymään välittömästi milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@ihmeotus.fi tai muulla tavalla todistettavasti. Kanta-asiakassuhteen päättyessä kanta-asiakkaan ostokertymä mitätöityy, eikä kanta-asiakkuuden etuja voida hyödyntää. 

Kanta-asiakas saa alennusta kaikista normaalihintaisista tuotteista  2 % myymälästä ostettuna. Tarjous ei koske eläviä eläimiä eikä verkkokauppaostoja. 

Ostaessa lahjakortin ei saa alennusta, mutta lahjakorttia maksutapana käyttäessä kanta-asiakasalennus annetaan normaalisti.

Kanta-asiakkaiden henkilötietoja käsitellään henkilötietolainsäädännön velvoittamalla ja sallimalla tavalla. Kanta-asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväksi kaikki tiedot, jotka hänestä on tallennettu tietojärjestelmään. Tietopyynnön yhteydessä asiakkaan on esitettävä voimassa oleva henkilötodistus.

Ihmeotus Oy voi käsitellä kanta-asiakkaan ostotietoja kohdistaakseen tälle viestintää häntä todennäköisesti kiinnostavista alennuksista, tarjouksista, tapahtumista ja muista eduista.

Mahdollisten tuotepalautusten yhteydessä  hinta hyvitetään ostohinnan mukaan.

 

Kanta-asiakkuuteen voi sisältyä pysyviä tai kampanjaluonteisia muita etuja, kuten alennuksia tietyistä tuotteista tai palveluista, kanta-asiakkaille suunnattuja tapahtumia tai muita sisältöjä. Tällaisten etujen ja sisältöjen hyödyntämiseksi voidaan edellyttää kanta-asiakkaalta tiettyjen erityisten ehtojen hyväksymistä ja noudattamista.

Ihmeotus Oy voi lähettää kanta-asiakkuuteen liittyvää asiakasviestintää. Tällaista viestintää on esimerkiksi  alennuskampanjat, tapahtumapäivät, kanta-asiakkuuteen sisältyvä muu informaatio tai sähköinen suoramarkkinointi. Kanta-asiakkaalla on oikeus kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin lähettäminen.

Ihmeotus Oy pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakasohjelman sisältöä ja ehtoja. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse kanta-asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaanastumista. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kanta-asiakkaan katsotaan saaneen ilmoituksen viimeistään ilmoituksen lähettämistä seuraavana päivänä.