Ihmeotus Oy:n rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 23.9.2019.
Päivitetty 20.12.2020.

Rekisterinpitäjä

Ihmeotus Oy / Y:3019232-2

Puh. myymälä: 0102012900

Firdonkatu 2B, 00520 Helsinki

Rekisteriasioista vastaava

Ulla Nurmisto

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ihmeotus.fi

Rekisterin nimi

Ihmeotus Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ihmeotus Oy:n asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- Nimi

- Osoite

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

Lisäksi keräämme tietoja kanta-asiakkaiden omistamista lemmikeistä kohdennettua tiedottamista ja markkinointia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Ihmeotus Oy:n kanta-asiakkaasta tai verkkokauppa-asiakkaasta tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa liittyessään tai tehdessään verkkokauppatilauksen.

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Ihmeotus Oy:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakasrekisteriä ylläpidetään ja säilytetään vain sähköisessä muodossa ja siihen pääsevät käsiksi vain asiaankuuluvat henkilöt.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla.

Ihmeotus Oy:n asiakasrekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä myymälässä ja pyyntöä tehtäessä on esitettävä kuvallinen henkilötodistus.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.